Конкурс за давање у закуп стана за рeшавање стамбених потреба ратних војних инвалида и породица палих бораца

Одлуком о условима, начину и поступку давања у закуп стана у улици Книћанинова број 18 на к.п. бр. 3212/1 КО Чачак ("Сл. лист града Чачак" бр. 23/16), Комисија за решавање стамбених потреба ратних војних инвалида и породица палих бораца расписала је Конкурс за давање у закуп стана у улици Книћанинова број 18 на кп бр. 3212/1 КО Чачак.

Конкурсом се позивају заинтересована лица да у року од 30 дана од дана објављивања огласа поднесу писани захтев за давање стана у закуп и одговарајуће доказе који су од значаја за утврђивање броја бодова по појединим критеријумима и мерилима.

Оглас је објављен на огласној табли Градске управе града Чачка и у листу "Чачанске новине", у уторак, 14. фебруара 2017. године.

Рок за достављање пријаве са доказима је до 16. марта 2017. године. 

Конкурсна документација

Пријавни образац