Јавни позив за подношење захтева ради упућивања војних инвалида на бањско и климатско лечење и опоравак 2017

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Сектор за БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ расписало је Јавни позив војним инвалидима за подношење захтева ради упућивања на бањско и климатско лечење и опоравак

Подносиоци захтева могу бити:

Војни инвалиди који су лечени од следећих болести: болести желуца, болести црева, болести јетре, болести жучне кесе и жучних путева, болести бубрега и мокраћних путева, болести женских полних органа и дојке, болести локомоторног апарата, болести метаболизма и ендокрине болести, болести периферног и централног нервног система и коронарне болести.

Рок за поднишење захтева:

Захтеви ће бити разматрани по пристизању, а упућивање војних инвалида на бањско и климатско лечење и опоравак ће се вршити до попуњавања капацитета, односно реализације уговора. Рок за подношење захтева је 13.10.2017. године. Захтеви који пристигну након наведеног рока неће бити разматрани.

Образац захтева