Бањско и климатско лечење и опоравак 2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ,
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА РАДИ УПУЋИВАЊА НА БАЊСКО-КЛИМАТСКИ ОПОРАВАК 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, на основу Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица („Службени гласник РС”, број 18/20), Правилника о бањско-климатском опоравку („Службени гласник РС”, број 161/20) и Одлуке о расписивању Јавног позива за подношење захтева ради упућивања на бањско-климатски опоравак број: 580-02-373/1/2021-11 од 10.05.2021. године, 

расписује Јавни позив за подношење захтева ради упућивања на бањско-климатски опоравак 

Средства за овај позив у укупном износу од 25.000.000,00 динара обезбеђена су Законoм о буџету РС за 2021. годину („Службени гласник РС” бр.149/20 и 40/21), у оквиру раздела 30 - Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Програм 0904 - Борачко-инвалидска заштита, Функција 010 - Болест и инвалидност, Програмска активност 0001 - Права корисника борачко инвалидске заштите, Економска класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета.

Предмет Јавног позива је упућивање војних инвалида, цивилних инвалида рата и корисника породичне инвалиднине на бањско-климатски опоравак, а у складу са опредељеним средствима и Одлуком о додели уговора број: 404-02-33/8/2021-22 од 06.05.2021. године.

МЕДИЦИНСКЕ ИНДИКАЦИЈЕ

Партија

Услуга бањског лечења за потребе лечења следећих болести:

1

болести желуца, болести црева, болести јетре, болести жучне кесе и жучних путева, болести бубрега и мокраћних путева

2

болести локомоторног апарата

3

болести метаболизма и ендокрине болести

4

болести периферног и централног нервног система

5

коронарне болести

БАЊСКО И КЛИМАТСКО ЛЕЧЕЊЕ И ОПОРАВАК ОБУХВАТА:

  • коришћење услуга на бази пансион дана. Пансион дан подразумева смештај на бази пуног пансиона (доручак и вечера по принципу шведског стола и ручак класично услуживање), у комфорним једнокреветним и двокреветним собама са купатилом, са укљученом боравишном таксом и осигурањем корисника пансиона;
  • здравствене услуге лечења које укључују преглед лекара специјалиста дијагностиковање и потребну терапију (лабораторијске анализе, балнеотерапија, физикална терапија...);
  • стационирано-болничко лечење коришћењем природно лековитих фактора тј. термоминералних и минералних вода које су по свом саставу и хемијским својствима специфичне за лечење обољења предметне партије и свакодневно коришћење базена са минералном водом.

 ПОДНОСИОЦИ ЗАХТЕВА МОГУ БИТИ:

Војни инвалиди, цивилни инвалиди рата и корисници породичне инвалиднине који су лечени од следећих болести: болести желуца, болести црева, болести јетре, болести жучне кесе и жучних путева, болести бубрега и мокраћних путева, болести локомоторног апарата, болести метаболизма и ендокрине болести, болести периферног и централног нервног система и коронарне болести. 

 

Образац захтева