Психолошка подршка за РВИ и ППБ

Дана 05.5.2023. године, у канцеларији Удружења РВИ и ППБ Чачак, одржана је активност - пројекат Удружења РВИ и ППБ Србије " Психолошка подршка за РВИ и ППБ" са нашим члановима, уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Наведена активност је реализована са психологом и неуропсихијатром из Клиничког центра Кагујевац.

 

Психолошка подршка за РВИ и ППБ