Уговор о дотацијама из буџета града Чачка

Дана 7 марта 2016.године потписан је уговор о дотацијама из буџета града Чачка, између града Чачка и нашег Удружења за реализацију 3 програма (Трошкови набавке и доделе пакетића за божић и нову годину деци чланова, Трошкови учешћа у набавци лекова и инвалидских помагала за чланове Удружења и Едукација и преквалификација чланова Удружења) и средства за материјалне трошкове...

Наведена средства су обезбеђена учествовањем на конкурсу који је расписао град Чачак за доделу средстава Удружењима за прогаме од јавног значаја у 2016.години.

Средства за наведене програме је одобрило градско веће на предлог комисије.