Едукација и преквалификација чланова

 Удружење РВИ и ППБ града Чачак је током месеца априла, маја и јуна реализовала планирану активност - Едукација и преквалификација чланова, средствима добијеним на конкурсу града Чачка.

У сарадњи са Образовним центром Свети Сава у Чачку, организован је курс енглеског језика за четири члана Удружења, који ће члановима омогућити боље резултате у обављању својих радних активности, лакшем запошљавању и обављању радних активности.

Едукација и преквалификација чланова